Ikonka formularza

Formularz 1

Podanie o uznanie prawa do dysponowania grobem po śmierci dysponenta

Ikonka formularza

Formularz 2

Zrzeczenie się ochrony swoich uprawnień na rzecz dysponenta przez osobę posiadającą prawo do grobu

Ikonka formularza

Formularz 3

Zrzeczenie się prawa do dysponowania grobem przez dotychczasowego dysponenta

Ikonka formularza

Formularz 4

Podanie o uznanie prawa do dysponowania grobem przy zrzeczeniu dysponenta

Ikonka formularza

Formularz 29

Prośba o wystąpienie z wnioskiem o usunięcie lub pielęgnację drzewa.