Prace inwestycyjne wykonane na terenie cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Lipowej

2021

 1. Zakup elektrycznego ekologicznego, pojazdu komunalnego do obsługi prac budowlanych i porządkowych.
 2. Kontynuacja systematycznych prac przy drzewostanie, wycinka drzew zamierających i zagrażających bezpieczeństwu, pielęgnacja oraz nasadzenia rekompensacyjne, zgodnie z decyzjami LWKZ.
 3. Kompleksowa renowacja mogiły i pomnika Dzieci Zamojszczyzny s. 27/28.
 4. Wykonanie nowego zadaszenia na placu gospodarczego, do składowania materiałów budowlanych.

2020

 1. Systematyczne prace przy drzewostanie, wycinka drzew zamierających i zagrażających bezpieczeństwu, pielęgnacja oraz nasadzenia rekompensacyjne, zgodnie z decyzjami LWKZ.
 2. Odbudowa części muru cmentarza uszkodzonego przez wykrot drzewa w sekcji 1, od strony ulicy Rowerowej. Uporządkowanie i nasadzenia róż na skarpie po zewnętrznej stronie muru.
 3. Kontynuacja wymiany słupków sekcyjnych w drugiej części cmentarza – zakończenie prac.
 4. Zakup w odlewni żeliwa odbojów zabezpieczających i ustawienie ich na krzyżówkach cmentarza.
 5. Odnowienie wszystkich pomieszczeń, socjalnych i gospodarczych pracowników cmentarza.
 6. Kontynuacja prac remontowo konserwatorskich przy murze cmentarza wzdłuż sekcji 20A i 22A.

2019

 1. Wykonanie zapory  wjazdowej w bramie cmentarza, elektroniczna kontrola ruchu na terenie cmentarza.
 2. Kontynuacja prac przy drzewostanie zakończenie prac po burzy z 2017 r.
 3. Zamontowanie żeliwnych słupków sekcyjnych w pierwszej części cmentarza. Słupki wykonano w specjalistycznej odlewni żeliwa Żelmet w Radomiu.

2018

 1. Kontynuacja prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie po burzy w 2017r,  oraz nasadzenia 14 drzew zgodnie z decyzjami LWKZ, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Rozbudowa monitoringu w alei od sekcji 18A do bramy cmentarza komunalnego.
 3. Wymiana dachu na budynku plebanii Kościoła Rektoralnego.
 4. Wymiana krzyża na skwerze przed cmentarzem przy ul. Lipowej.

2017

 1. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzono kolejne systematyczne prace pielęgnacyjne zabytkowego drzewostanu cmentarza. Prace prowadzono w sekcjach 29, 30A, 30B, 31, 32, 33.
 2. Olbrzymie prace związane z likwidacją skutków burzy (nawałnicy), która przeszła nad terenem cmentarza w dniu 29 czerwca 2017 r. W wyniku burzy LWKZ wydał decyzję na pielęgnację kilkudziesięciu drzew i usunięcie ponad 200 (50 sztuk to wykroty i złomy). Uszkodzeniu uległo kilkadziesiąt nagrobków w tym kilkanaście zabytkowych pozostających pod opieką LWKZ.
 3. Remont muru od strony cmentarza prawosławnego, wzdłuż sekcji 18B,19B,21B – 140 metrów bieżących, kontynuacja prac zgodnie z projektem budowlanym.
 4. Remont kaplicy cmentarza – modernizacja oświetlenia, nagłośnienia, wymiana mebli zakrystii, malowanie wnętrza. Malowanie korowodu Wszystkich Świętych na ścianach nawy kaplicy.
 5. Odpowiadając na liczne wnioski dysponentów grobów, zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, kontynuowano działania płoszenia ptactwa na terenie cmentarza metodą sokolniczą i hukową.
 6. Zakupiono nowe pojemniki na odpady 20 sztuk oraz samochód ciężarowy – śmieciarkę Man.

2016

Wykaz prac wykonanych w 2016

 1. Przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzono kolejne systematyczne prace pielęgnacyjne zabytkowego drzewostanu cmentarza.
 2. Zmodernizowano system ogrzewania kaplicy cmentarza.
 3. Przeprowadzono badania archeologiczne nietypowej mogiły w sekcji 13.
 4. Odpowiadając na liczne wnioski dysponentów grobów, zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, podjęto działania płoszenia ptactwa na terenie cmentarza metodą sokolniczą.
 5. Wykonano nowa alejkę bazaltową pomiędzy sekcjami 9 i 10 (za pomnikiem powstańców styczniowych).
 6. Umocniono przejścia pomiędzy sekcjami 18B/19B, 19B/21B, 21B/23B, 23B/25B płytkami cementowymi.
 7. Przeprowadzono kompleksową modernizację pomieszczeń kancelarii i księgowości.
 8. Rozpoczęto cyfryzację archiwalnej dokumentacji cmentarza (Księgi zmarłych).
 9. Zakupiono urządzenia do mechanicznego dbania o stan cmentarza; przemysłowa ssawa do zbiórki liści, samojezdna zamiatarka spalinowa zbierająca zanieczyszczenia.

2015

W 2015 kontynuując prace związane z uzyskanymi funduszami unijnymi

 1. Odnowienie elewacji oraz stolarki okiennej budynku kaplicy i sąsiadującego z nią budynku gospodarczego.
 2. Zmiana pokrycia dachowego budynku kaplicy i budynku gospodarczego z blachy na dachówkę ceramiczna. Wymiana orynnowania.
 3. Wymieniono nawierzchnię alejek z płytek betonowych na kostkę betonowa pomiędzy sekcjami 27/28, 29a/29b, 29b/30b, 29a/30a, 31/32, 23a/25a, 24/26 oraz 22b/24, 21a/23a, 20b/22b, 19a/21a łącznie ponad 600 metrów bieżących. Pracami tymi zakończyliśmy prace przy wszystkich alejek cmentarza rozpoczęte w 2000r.
 4. Remont muru, kontynuacja prac wzdłuż sekcji 2 oraz sekcji 18c (z częścią cmentarza prawosławnego) – 150 metrów bieżących. Kontynuacja prac zgodnie z projektem budowlanym.
 5. Wykonano instalację oświetleniowa – latarnie wzdłuż alejki do cmentarza komunalnego (sekcje od 19B – 25B), oraz przed pomnikiem Powstańców Styczniowych.
 6. Wykonano instalację telewizji dozorowanej przy bramie cmentarza oraz wzdłuż sekcji 2

2014

W 2014 roku uzyskaliśmy wraz z zarządem cmentarza ewangelickiego fundusze unijne na rewitalizację cmentarzy.

 1. Remont muru od ul. Henryka Wiercieńskiego, wzdłuż sekcji 15b,16ab,16c oraz wzdłuż sekcji 1 i sekcji 2 (z częścią cmentarza ewangelickiego) – 220 metrów bieżących, kontynuacja prac zgodnie z projektem budowlanym.
 2. Wymieniono nawierzchnię alejek z betonowych płytek na granitową pomiędzy sekcjami 12b,13/12a – około 110 metrów bieżących.
 3. Położono płyty chodnikowe na alejki żwirowe pomiędzy sekcjami 14/15c oraz 15a,15b/15c – około 200 metrów bieżących.

2013

 1. Remont pomieszczeń gospodarczych i socjalnych.
 2. Wymieniono nawierzchnię alejek z betonowych płytek na kostkę granitową pomiędzy sekcjami 4a,4b,4c/5a,5b oraz pomiędzy sekcją 1/11 – około 110 metrów bieżących. Przełożono część alejki granitowej pomiędzy sekcjami 5b/2 – około 50 metrów bieżących.
 3. Remont nagrobka księdza Piotra Ściegiennego.
 4. Kompleksowy remont nagłośnienia i organów kaplicy.

2012

 1. Remont muru od ul. Raabego, wzdłuż sekcji 35a – 150 metrów bieżących, kontynuacja prac zgodnie z projektem budowlanym.
 2. Wymieniono latarnie wzdłuż sekcji 16, 17 i 18 – sztuk 5, oraz zainstalowano nowe wzdłuż sekcji 2 – sztuk 2.

2011

 1. Wyremontowano część muru cmentarza przy ul. Raabego, wzdłuż sekcji 35a – 70 metrów bieżących. Kontynuacja prac zgodnie projektem budowlanym.

2010

 1. Zakończono prace związanych z odbudową budynku socjalno gospodarczego.
 2. Wyremontowano schody wejściowe z piaskowca do budynku plebanii przy ulicy Lipowej 16.
 3. Wymieniono nawierzchnię alejek od Mogiły Powstańców Styczniowych do sekcji 2, pomiędzy sekcjami 8/7 oraz sekcjami 3a,3g,3f/ 4a,4b,4c. Stare alejki z otoczaka i klinkieru wymieniono na kostkę granitową i bazaltową – 140 metrów bieżących.
 4. Wykonano izolację fundamentów kaplicy i nową opaskę wokół kaplicy – 70 metrów bieżących.
 5. Wymieniono latarnie wzdłuż sekcji 2 i przed kaplicą – sztuk 4.
 6. Wymieniono nawierzchnię alejek od sekcji 8 do bramy cmentarza komunalnego, pomiędzy sekcjami 18a/18b, 19a/19b, 21a/21b, 23a/23b, 25a/25b oraz od bramy cmentarza komunalnego do sekcji 28 pomiędzy sekcjami 25a/29a, 26/31 – 360 metrów bieżących. Starą nawierzchnię z płytek betonowych i pokruszonego asfaltu wymieniono na kostkę betonową.

2009

 1. Rozpoczęto odbudowę budynku socjalno gospodarczego, częściowo rozebranego przy budowie biblioteki KUL (stan surowy).
 2. Zlikwidowano stare szalety na terenie cmentarza, przygotowano nowy plac do obsługi w systemie TOI TOI.
 3. Wyremontowano część muru cmentarza – narożnik cmentarza od ulicy Głębokiej i H. Raabego w sekcji 34 – 38 metrów bieżących, zgodnie z projektem budowlanym.
 4. Odnowiono i zakonserwowano stolarkę okienną i drzwiową kaplicy.
 5. Wymieniono odcinek alejki z otoczaków na granit pomiędzy sekcjami 6a/7, 10/7, 9/8 – 200 metrów bieżących.
 6. Wykonano izolację ścian piwnic pomieszczeń garaży i odwodnienie budynku socjalnego pracowników zarządu.
 7. Zakupiono kolejne pojemniki na odpady.

2008

 1. Wykonano fasadę i ocieplenie budynku kancelarii i garaży.
 2. Przebudowano ganek i wejście, ocieplono strop budynku kancelarii.
 3. Wymieniono nawierzchnię alejki z otoczaków na kostkę granitową wzdłuż sekcji 1, oraz pomiędzy sekcjami 5a/6a, 4a/7 – 230 metrów bieżących.
 4. Wykonano odwodnienie liniowe poprzeczne alejki pomiędzy sektorami 25a/29a i 26/31.
 5. Zakupiono kolejny samochód śmieciarkę.
 6. Zakupiono kolejne stojaki i worki na liście/odpady.

2007

 1. Zamówiono u prof. Gustawa Zemły drogę krzyżową i krzyż do kaplicy, które następnie zamontowano.
 2. Zakupiono kolejne pojemniki na odpady i stojaki na liście.
 3. Rozpoczęto prace związane z remontem i renowacją ogrodzenia, zgodnie z projektem budowlanym, w sekcji 18a i 19b – 35 metrów bieżących.
 4. Przeprowadzono kapitalny remont ciągnika pracującego na cmentarzu, wraz z wymianą kabiny.

2006

 1. Wykonano kapitalny remont piwnicy budynku kancelarii dla potrzeb archiwizacji dokumentacji cmentarza, wybudowano zaplecze socjalne kancelarii.
 2. Naprawiono asfalt na terenie posesji Lipowa 16.

2005

 1. Rozpoczęto kapitalny remont budynku administracyjno kancelaryjnego – wymieniono okna, instalację gazową i centralne ogrzewanie.
 2. Wykonano alejkę centralną cmentarza od sekcji 17 do sekcji 35a pomiędzy sekcjami 19a/20b, 21a/22b, 23a/24, 25a/26, 29a/31, 30a/32 – 335 metrów bieżących.

2004

 1. Kontynuowano prace remontowe wewnątrz kaplicy.
 2. Rozpoczęto prace związane z remontem i renowacją ogrodzenia – przygotowano projekt budowlany.

2003

 1. Naprawiono rynny kaplicy i rozpoczęto odnawianie kaplicy wewnątrz.
 2. Wykonano alejki od sekcji 17 do sekcji 35a pomiędzy sekcjami 20a/20b, 22a/22b, 27/24, 28/26, 31/32, 32/34 – 335 metrów bieżących.
 3. Kontynuowano prace przy alejce od furty przy ulicy Wiercieńskiego w kierunku kaplicy – 140 metrów bieżących.

2002

 1. Przełożono i wyrównano alejki z otoczaków pomiędzy sekcjami 1/5a i 5b oraz 5a/6a – 135 metrów bieżących.
 2. Wykonano część alejki granitowej od furty przy ulicy Wiercieńskiego w kierunku kaplicy – 150 metrów bieżących.
 3. Zakupiono samochód śmieciarkę i pojemniki na odpady, które ustawiono na specjalnie przygotowanych miejscach – 60 sztuk.
 4. Żwirowano pobocza alejek oraz alejki ziemne.
 5. Przeprowadzono kompleksową pielęgnację poboczy ziemnych, sianie trawy, sadzenie krzewów i kwiatów.

2001

 1. Wykonano nowe alejki z kostki betonowej pomiędzy sekcjami 20a/22a, 22a/27, 28/33, 33/34 oraz wzdłuż sekcji 35a – 445 metrów bieżących.
 2. Odbudowano 25 metrów bieżących muru, przebudowano odprowadzenie wody opadowej z terenu cmentarza w sekcji 12a.

2000

 1. Wykonano nowe alejki z kostki granitowej pomiędzy sekcjami 10/11, 13/14, 13/11, 14/9,10, 12b/15c, 12b/12c, 16c/17, 10/14, 9/14, 16c/22a, 17/20b, 17/19a, 18a/19a, 2/5b,4c,3e,3d – 660 metrów bieżących.