System opłat

Informujemy, że obowiązują następujące opłaty grobów:

  • związane z załatwianiem różnych spraw (pogrzeb, przebudowa grobu, stawianie nagrobka, regulacja stanu prawnego itp.),
  • prolongacyjne, za groby ziemne i jednokatakumbowe murowane, przedłużające ważność grobu w obecnej formie bez gwarancji na jego przekształcenie. Przekształcenie wymaga oddzielnej procedury. Opłaty są wnoszone co 20 lat. Brak opłaty skutkuje likwidacją grobu. Opłata prolongacyjna nie zmienia stanu prawnego grobu,
  • eksploatacyjne za użytkowanie grobów murowanych wielokatakumbowych i urnowych – wnoszone na 5 lub 10 lat – brak opłaty uniemożliwia załatwianie spraw związanych z grobem.

Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania starego, zabytkowego cmentarza. Opłaty pozwalają zachować godny wygląd, należny miejscu świętemu i miejscu spoczynku naszych bliskich.