Sprzątanie nagrobków

W kancelarii cmentarza można zamówić usługę sprzątania nagrobka.
Usługę sprzątania można zamówić jako jednorazową bądź cykliczną, będącą zwielokrotnieniem usługi jednorazowej. Standard obejmuje umycie nagrobka specjalnym środkiem do kamienia, zapalenie znicza i pielęgnację najbliższego otoczenia (zimą – odśnieżanie). Po szczegółowe informacje zapraszamy do kancelarii cmentarza.